• Được thiết kế riêng theo từng sản phẩm cụ thể
  • Chống tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử được chứa đựng
  • Kích thước, chế tạo theo yêu cầu khách hàng

0971563668