khay thực phẩm

NAPACO chuyên nhận đơn đặt hàng sản phẩm khay thực phẩm như Khay đựng salad, khay đựng tôm, khay đựng thực phẩm tươi sống cũng như thực phẩm chín