Khay Vỉ trứng gà 10 quả, 6 quả đáp ứng nhu cầu đóng gói trứng phân phối của người chăn nuôi và kinh doanh trứng gà vịt. Vỉ đựng trứng khá cứng cáp và có nút bấm

Các loại vỉ mà Napao cung cấp:
– Vỉ trứng 6 quả tròn VT06T
– Vỉ trứng 6 quả VT06
– Vỉ trứng 10 quả VT10

Danh mục:
0971563668